Our House

מיתוג | עיצוב לוגו

תיאור הפרוייקט

Our House משרד לתיווך נדל"ן

הכל התחיל בצילום קטן של דלת הכניסה למשרד ומשם לקחתי את השראה ואת הקו היצירתי עד לסמליל מיוחד שמשקף את הכל ביחד ועם הערכים של המקום, ובמיוחד צבע סמכותי שמסביר לנו הכל.