Osher Asulin

מיתוג | עיצוב לוגו

תיאור הפרוייקט

אושר הוא יהלומן בתחום התכשיטים

לוגו מיוחד שהתחיל כסמליל יהלום ויתגלגל למשהו מיוחד שמרכיב את האותיות של הפרטי והשם משפחה, אפשר להבחין באות 'A' שמחזיקה את היהלום ופה הפירוש שהכל התחיל מהמשפחה והמשיך לשם הפרטי לאושר.